معنی کلمه ظهیرالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیرالدین . [ ظَ رُدْ دی ] (اِخ ) (الامام ...) رجوع به عبدالجلیل بن عبدالجبار شود.