معنی کلمه فصیدة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فصیدة. [ ف َ دَ ] (ع ص ) مؤنث فصید. (از اقرب الموارد).رجوع به فصید شود.

(اِ) خرمای خمیرکرده ٔ با خون آمیخته . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).