معنی کلمه صوع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صوع . [ ص ُ وَ ] (ع اِ) پاره ٔ گیاه خشک در میان گیاه تر. (منتهی الارب ).