معنی کلمه صوع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صوع . (ع اِ) ج ِ صاع . (منتهی الارب ). رجوع به صاع شود.