معنی کلمه نجد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نجد. [ ن ُ ج ُ ] (ع ص ) نَجِد. رجوع به نَجِد شود.