معنی کلمه انجیرک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انجیرک . [ اَ رَ ] (اِ) علف بواسیر. (فرهنگ فارسی معین ). گیاهی است از تیره ٔآلاله ها که گلهای آن زرد است . کاسبرگ آن نیز رنگین وشبیه بگلبرگ های آن میشود بقسمی که هفت گلبرگ زرد و سه کاسبرگ سبز دارد. (از گیاه شناسی گل گلاب ص 198).