معنی کلمه انجیرخرما در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انجیرخرما. [ اَ خ ُ ] (اِ مرکب ) نامی است که دررامیان به خرمندی دهند. (از جنگل شناسی ج 2 ص 192).