معنی کلمه نجبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نجبة. [ ن َ ب َ ] (ع اِ) یک بار گزیدگی مورچه . (ناظم الاطباء).

(مص ) گزیدن مورچه کسی را. (از معجم متن اللغة).