معنی کلمه ظهیرالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیرالدین . [ظَ رُدْ دی ] (اِخ ) رجوع به سیف الاسلام طغتکین شود.