معنی کلمه ضاحک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضاحک . [ ح ِ ] (اِخ ) رودباری است در یمامة. (معجم البلدان ).