معنی کلمه ژرمن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژرمن . [ ژِ م َ ] (اِخ ) پیر ژرمن اول . نام زرگر معروف فرانسوی (1647-1684 م .).