معنی کلمه رازع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رازع . [ زِ] (اِخ ) شهری است در مغرب که دارای معدن نقره است . (الجماهر بیرونی ص 269).