معنی کلمه ویسه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ویسه . [ س َ / س ِ ] (اِخ ) نام پدر پیران سرلشکر افراسیاب . (برهان ) (آنندراج ).