معنی کلمه جردالقصیم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جردالقصیم . [ج َ رَ دُل ْ ق َ ] (اِخ ) نام موضعی است که در راه بصره بمکه در دومنزلی قریتان قرار دارد و قریتان یک منزل پایین تر از رامه و پس از آن امرةالحمی و پس از آن طخفه و سپس ضریه است . (از معجم البلدان ) : یا زیها الیوم علی مبین علی مبین جردالقصیم . ابن سکیت (از معجم البلدان ).