معنی کلمه قره تگینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره تگینی . [ ق َ رَ ت ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ شهرستان ملایر واقع در 23 هزارگزی شمال خاوری ملایرو 11 هزارگزی شمال باختری اتومبیل رو ملایر به اراک . موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی است . سکنه ٔآن 524 تن . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، انگور، دیم . شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالی بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).