معنی کلمه فصدة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فصدة. [ ف ُ دَ ] (ع اِ) خرمای آرد ساخته با خون آمیخته . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).