معنی کلمه گلوفشار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلوفشار. [ گ ُ / گ َ ف َ / ف ِ ] (اِ مرکب ) قلاده و گلوبند. (ناظم الاطباء).