معنی کلمه دردگیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دردگیر. [ دَ ](نف مرکب ) دردگیرنده . دردناک . دردمند. (آنندراج ). بادرد. دارای درد. دارای رنج . رنجور. (ناظم الاطباء).