معنی کلمه گلوشه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلوشه . [ گ َ ش َ / ش ِ ] (اِ) زخم . (شعوری ج 2 ورق 306) : ز تیغ غمزه شد صد پاره سینه بباید بر گلوشه لطف مرهم . ابوالمعالی (از شعوری ).