معنی کلمه انتتاف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انتتاف . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) برکنده شدن موی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

کندن موی و پشم . (ناظم الاطباء).

کندن موی و پر. (از اقرب الموارد).