معنی کلمه پنج هزاره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پنج هزاره . [ پ َ هََ رَ ] (اِخ ) از دهستانهای اشرف . عده ٔ قری ̍ 16 و مساحت آن 20 فرسنگ است مرکز آن گلوگاه و حد شمالی آن دریا و حد شرقی رود پی و حد جنوبی چهاردانگه و حد غربی شهر اشرف است . سکنه ٔ آن 7765 تن میباشد. (از جغرافیای سیاسی تألیف کیهان ص 287).