معنی کلمه قره بناس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره بناس . [ ق َ رَ ب ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان خزل شهرستان نهاوند واقع در 44 هزارگزی شمال باختری راه شوسه ٔ نهاوند به کرمانشاه و 3 هزارگزی جنوب شوسه ٔ نهاوند. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر است . سکنه ٔ آن 85 تن . آب آن از چشمه و قنات و محصولات آن غلات ، لبنیات . شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. ایل یارمطاقلو برای تعلیف احشام به این ده می آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).