معنی کلمه رستم آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رستم آباد. [ رُ ت َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مایوان بخش حومه شهرستان قوچان . سکنه ٔ آن 324 تن . آب آن از قنات . محصول آنجا غلات . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).