معنی کلمه ژرمانیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژرمانیه . [ ژِ ی َ ] (اِخ ) نام کشور ژرمنها. رجوع به ژرمانیا و آلمان شود.