معنی کلمه قاراقیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاراقیل . (اِخ ) نام طائفه ای ازطوائف ترکمن ایران . (جغرافیای سیاسی کیهان ص 104).