معنی کلمه فشل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فشل . [ ف َ ش ِ ] (ع ص ) کاهل .

سست . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).