معنی کلمه شرناض در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شرناض . [ ش ِ ] (ع ص ) جمل شرناض ؛ شتر فربه درازگردن . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).