معنی کلمه یاقوت پوش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاقوت پوش . (نف مرکب ) آنکه یاقوت یا عقیق پوشیده باشد. (ناظم الاطباء).

(ن مف مرکب ) پوشیده از یاقوت .

غرق در بوسه . (به مناسبت شباهت لب به یاقوت ) : چه نوشابه آن آفرین کرد گوش زمین را ز لب کرد یاقوت پوش . نظامی .