معنی کلمه ابن حماد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابن حماد. [ اِ ن ُ ح َم ْ ما ] (اِخ )ابوعبداﷲ محمدبن علی . کتابی در تاریخ فاطمیان دارد.تاریخ تولد و زندگانی و وفات او معلوم نیست . ابن خلدون قسمتی از تاریخ بنی خزرون را از او نقل کرده است .