معنی کلمه اناطولی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اناطولی . [ اَ] (اِخ ) آناطولی (معرب از یونانی به معنی مطلع آفتاب ). شبه جزیره ایست در آسیای صغیر.

بطور کلی به آسیای صغیر نیز اطلاق میشود. (فرهنگ فارسی معین ، اعلام ، ذیل آناطولی ).