معنی کلمه قره براز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره براز. [ ق َ رَ ب َ ] (اِخ )دهی از دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع در 17500 گزی جنوب خاوری بوکان و 14 هزارگزی خاور شوسه ٔ بوکان به سقز. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل مالاریایی است . سکنه ٔ آن 451 تن . آب آن از زرینه رودو محصولات آن غلات ، چغندرقند، توتون ، حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان جاجیم بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).