معنی کلمه لمق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لمق . [ ل َ م َ ] (ع اِ) لمق الطریق ؛ میانه ٔ راه . (منتهی الارب ).