معنی کلمه همسیچ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
همسیچ . [ هََ ] (اِخ ) دهی است از بخش زرند شهرستان کرمان دارای 35 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).