معنی کلمه زمق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زمق . [ زَ ] (ع مص ) برکندن ریش کسی را.

گشادن کلیدان . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).