معنی کلمه گلوبر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلوبر. [ گ ِ ل ُ ب ِ ] (اِخ ) یوهان ردلف (1604 - 1668 م .). طبیب و شیمی دان آلمانی . در کارلشتات (باویر) به جهان آمد، وی خاصیت طبی سولفات دو سود را کشف کرد که به نام نمک گلوبر خوانده شد.