معنی کلمه لمغان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لمغان . [ ل َ ] (اِخ ) (رود...) نام رودی که از حدود لمغان و دینور (ظ: دپنور) از کوه بگشاید و بر حد بنیهار (بنیها) بگذرد از سوی جنوب و بر حدود مولیان بگذرد... در دریای عظیم افتد. (حدودالعالم ص 27).