معنی کلمه رستم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رستم . [ رُ ت َ ] (اِخ ) اسعد. او راست :دیوان رستم چ بیروت 1908 م . (از معجم المطبوعات ).