معنی کلمه ژرم دمراوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژرم دمراوی . [ ژِ رُ دُ م ُ ] (اِخ ) نام راهب و عالم موسیقی . مولد مُراوی در قرن هجدهم میلادی .