معنی کلمه ضخمات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضخمات . [ ض َ ](ع ص ) ج ِ ضَخمة. (منتهی الارب ). رجوع به ضخمة شود.