معنی کلمه امیلاز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
امیلاز. [ اَ ] (فرانسوی ، اِ) از انواع دیاستازهاست . (از گیاه شناسی ثابتی ص 108).