معنی کلمه شرماء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شرماء.[ ش َ ] (اِخ ) موضعی است . (آنندراج ) (منتهی الارب ).