معنی کلمه ثرم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثرم . [ث َ رَ ] (اِخ ) کوهی است به یمامة. (مراصد الاطلاع ).