معنی کلمه ویدانک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ویدانک . [ ن َ ] (اِ) کاری و چیزی به هم ناپیوسته باشد، و آن را به عربی طفره و در هندوستان ناغه گویند. (برهان ) (آنندراج ).