معنی کلمه کذابة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کذابة. [ ک َذْ ذا ب َ ] (ع ص ) مؤنث کَذّاب . (از اقرب الموارد). زن دروغگوی .

مرد دروغگوی . (ناظم الاطباء). رجوع به کذاب شود.