معنی کلمه وید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وید. [ وَ / وِ ] (اِ) چاره وعلاج . (برهان ) (آنندراج ). رجوع به وید [ وی ] شود.