معنی کلمه شرم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شرم . [ ش َ رَ ] (ع مص ) کفته بینی گردیدن . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).