معنی کلمه صواهل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صواهل . [ ص َ هَِ ] (ع اِ) ج ِ صاهِلَة. رجوع بدان کلمه شود. ج ِ صاهِل . (منتهی الارب ). رجوع به صاهل شود.