معنی کلمه صوانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صوانی . [ ص َ نی ی ] (ع اِ) ج ِ صینیّة. (منتهی الارب ). ظروف چینی .