معنی کلمه کذ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کذ. [ ک َذذ ] (ع مص ) درشت گردیدن . (از منتهی الارب ). خشن شدن . (از اقرب الموارد).