معنی کلمه جرجس زوین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجس زوین . [ ج ِ ج ِ ؟ ] (اِخ ) ابن سمعان زوین . روزنامه نگار و نویسنده بود و مقالاتی در جرائد نوشت . او راست : الردالقویم علی میخائیل مشاقة. (از معجم المؤلفین ).